Deo 1/4 
Nakon što je prošle godine objavljena nova verzija standarda, svima koji imaju implementiran i sertifikovan standard sledi posao na tranziciji sa verzije standarda iz 2011. na novu verziju.

Trenutno je u ponudi veliki izbor obuka za tranziciju ovog standarda. Skoro sve konsultantske kuće, a i sertifikaciona tela krenula su u ovaj posao. Postavlja se pitanje da li Vam je potrebna ovakva obuka i kako odabrati dobru i korisnu u velikoj ponudi. U narednih nekoliko postova daćemo vam uputstva kako bi vaš odgovor na prethodno pitanje bio pravi i kako ne biste bespotrebno trošili ni vreme ni novac.

Naravno, polazimo od razlika između stare i nove verzije standarda. Na prvi pogled, velika razlika dolazi iz činjenice da je nova verzija usklađena sa HLS strukturom (koju imaju i drugi standardi menadžmenta, kao što su ISO 9001:2015, ISO 14001:2015…).

U tekstu će referenciranje na verziju standarda iz 2011. biti (staro), a na verziju iz 2018. (novo).

Krenimo od Energetske politike (po starom tačka 4.3; u novom 5.2).  Ovde nema velikih promena osim što je staro izdanje zahtevalo je da politika bude usklađena sa prirodom i obimom potrošnje energije u organizaciji. Novo izdanje traži da politika bude usklađena sa za svrhom organizacije.

Postoji izmena i u delu koji se odnosi na opšte i energetske ciljeve (staro 4.4.6; novo 6.2.2). Nova verzija traži da energetski ciljevi budu u vezi sa područjima značajne potrošnje energije (u daljem tekstu koristiću skraćenicu SEU – Significant Energy Use). Ciljevi treba da su u skladu sa politikom, da budu merljivi (ako je moguće), da uzimaju u obzir mogućnosti za unapređenja performansi, da ciljevi budu saopšteni i da li se ostvarenje ciljeva prati (monitoring).

Da li je svaki cilj obuhvaćen akcionim planom? Akcioni planovi (staro 4.4.6; novo 6.2.3), treba da budu ugrađeni u biznis procese organizacije i organizacija ovaj zahtev treba da uzme u obzir.

Uloge i odgovornosti (staro 4.2.2; novo 5.3): Predstavnik rukovodstva za EnMS (staro izdanje) ne mora više postojati. Naravno, nije zabranjeno da i dalje ova uloga postoji u sistemu. Novo izdanje zahteva da rukovodstvo imenuje tim za Energetski menadžment. Postoji i novo pitanje: Da li je sistem upravljanja adekvatno kontrolisan kako bi bio efektivan (samo sistem upravljanja, a ne aktivnosti uštede energije)?