ENERGETSKI PREGLED

Pronađite realne mogućnosti za jeftine uštede koje ćete lako implementirati u vašoj organizaciji. 

Glavni razlozi za izbor EnPI Center kao partnera:

  • Skoncentrisani smo na mere za unapređenje sa niskim troškovima:

Po našoj filozofiji, fokusiraćemo se na potragu za tim mogućnostima. Uštede s niskim troškovima implementacije ili sasvim bez troškova, dolaze uglavnom kroz optimizaciju i čvrste operativne kontrole i postavke režima u postojećoj opremi.

  • Uspostavljamo energetsku metriku na osnovu regresione analize:

Naše energetsko planiranje započinje kompletnom analizom podataka o potrošnji energije iz prošlosti, koja uključuje izračunavanje i uspostavljanje poredbene linije (Base Line) i razvoj indikatora energetskih performansi. Ne, nećemo raditi sa specifičnim potrošnjama. Uspostavićemo efektivne pokazatelje, zasnovane na regresionoj analizi, koji uzimaju u obzir sve relevantne promenljive koje utiču na potrošnju energije. Ova analiza nam omogućava i da otkrijemo mogućnosti za uštede koje kasnije analiziramo na licu mesta tokom naših tehničkih poseta.

  • Međunarodno bogato iskustvo:

Imamo veliko iskustvo u sprovođenju energetskih pregleda u različitim sektorima industrije i uslužnih delatnosti na međunarodnom nivou. To nam je omogućilo da iz prve ruke steknemo znanje o specifičnostima svakog sektora i svakog sistema, kao i o njegovim mogućnostima optimizacije.

  • Kompatibilnost sa sistemom za upravljanje energijom po ISO 50001:

Ako nakon izvršenog pregleda i implementacije mera, te ostvarenja početnih ušteda, želite ići dalje i implementirati sistem upravljanja energijom po standardu ISO 50001, imaćete većinu posla urađenu. Naše aktivnosti i koraci su u skladu sa energetskim pregledom iz standarda.

Možemo i da se fokusiramo, pri energetskom pregledu, samo na jedan specifičan sistem. Sistemi hlađenja? Ventilacija? Komprimovani vazduh? Proizvodnja pare?

EnPI Center ima veliko iskustvo u svim ovim sistemima. Pregledamo sistem od krajnjih potrošača do izvora ili sistema za proizvodnju, fokusirajući se, kao i uvek, na niske troškove i mogućnosti uštede.

Energetski pregled je savršen alat za kompletan pregled vaših objekata, postrojenja, procesa i traženje mogućnosti za uštedu i proveru trenutnih energetskih performansi. EnPI Center provodi energetske preglede u skladu sa ISO 50002 (energetski pregledi). Istovremeno, izračunavamo indikatore energetske perfomanse na osnovu ISO 50006, uključujući sve relevantne promenljive koje utiču na potrošnju energije. Pored toga, ovi standardi su najprikladniji za usklađivanje sa svim zahtevima za kvalitet podataka, izveštavanje i proces energetskih pregleda koji su korišćeni u Evropskoj direktivi 2012/27/EU.