ENERGETSKI MENADŽMENT

Napravite važan korak, efikasno upravljajte energijom i neprekidno smanjujte njenu potrošnju.

EnPI Center će vam pomoći da sve svoje aktivnosti uskladite na najbolji način. Zajedno ćemo raditi na koordiniran način na implementaciji sistema za upravljanje energijom (ISO 50001)

OTKRIJTE SISTEME UPRAVLJANJA ENERGIJOM

Sistem upravljanja energijom je skup sredstava, metodologije i alata koje koristimo za postizanje ciljeva uštede energije. Možemo vam pomoći da kontrolišete svoju energiju, da otkrijete mogućnosti za uštede i sprovodeći ih štedite energiju iz godine u godinu. Pored toga, u Evropskoj uniji, sertifikovani sistem upravljanja energijom oslobađa kompanije sprovođenja potrebnog energetskog pregleda svake 4 godine. Srbija će, približavanjem EU, sasvim sigurno, u zakonskoj regulativi, dobiti takvu odredbu.

SERTIFKACIJA SISTEMA UPRAVLJANJA ENERGIJOM ISO 50001

ISO 50001 je međunarodni standard koji definiše sisteme upravljanja energijom i postavlja zahteve za njihovu implementaciju i sprovođenje. Sertifikacija sistema treba da garantuje da je implementiran sistem upravljanja energijom efektivan, odnosno da donosi uštede i da su svi ostali zahtevi implementirani.

EnPI Center će biti sa vama od početne tačke, od početka implementacije sistema, pa do sertifikacione provere, uvek gledajući na štednju energije kao glavni cilj.

 

Osnovni postulati energetskog menadžmenta

POSVEĆENOST:

Posvećenost i istrajnost su glavni stubovi sistema upravljanja energijom. Posebno top menadžment mora da iskaže punu posvećenost implementaciji sistema. Samo to će garantovati da će se istrajati , da će rizici biti prevladani, da će postojati potrebni resursi i sl. Uspeh celog sistema zavisi od posvećenosti cele organizacije.

PLANIRANJE:

U ovoj fazi, mi ćemo analizirati vašu potrošnju energije, uspostaviti odgovarajuće indikatore, obaviti tehničke posete kako bismo otkrili mogućnosti za uštede i pomoći vam da odlučite o akcionim planovima kako biste postavili realane ciljeve za uštede.

 

IMPLEMENTACIJA:

Uočene mere za unapređenja, koje su se našle u akcionom planu, počinju da se sprovode. U ovoj fazi, svest i obuka su veoma važni, kako za energetski tim tako i za osoblje koje radi na održavanju. Sve ovo ima za cilj da obezbedi mogućnosti za efikasniji rad postojećih procesa, sistema opreme i objekata.

VERIFIKACIJA:

U ovoj fazi potvrđujemo da su ciljevi ispunjeni i da je sistem upravljanja energijom efikasan. EnPI Center sprovodi interni pregled kako bi se proverilo da je organizacija spremna za sertifikaciju.

SH dv -5.55.46 PM

IZABERITE EnPI CENTER

Ostvarenje vašeg cilja će od prvog dana biti naš cilj.

Radimo sa ISO 50001 od njegovog rođenja. Naši saradnici su članovi komiteta koji je napisao standard i koji je odgovoran za periodično razmatranje. Mi znamo filozofiju i metodologiju standarda i znamo da je glavni cilj standarda isti kao naš: postići uštedu energije. Znamo da je svaka organizacija drugačija. Verujemo da je neophodno prilagoditi sistem upravljanja energijom specifičnim potrebama i specifičnostima svake organizacije, uvek fokusirajući naš rad na postizanje ušteda. Verujemo da svaka akcija koja se sprovodi u okviru sistema za upravljanje energijom mora da ima jedan jedini cilj: da pomogne da uštedimo energiju.

Radićemo sa vama bez nepotrebne papirologije ili birokratije. Naše posete fokusiramo na otkrivanje mogućnosti za uštede energije bez troškova ili uz male troškove. Sve uočene mogućnosti odlaze na listu mogućih unapređenja. Koristeći ovu listu, moći ćemo da napravimo akcioni plan. Na taj način osiguravamo da je sistem upravljanja energijom efektivan i da pokazuje rezultate od samog početka, bez ulaganja. Izvodimo kompletnu analizu podataka da bismo utvrdili najprikladnije indikatore koji nam omogućuju da znamo da li se zaista poboljšavamo i koliko štedimo. Ako želite da saznate više o našim pokazateljima, kliknite ovde.

AKO VEĆ IMATE IMPELEMTIRAN I SERTIFIKOVAN ISO 50001, POZOVITE NAS U INTERNI PREGLED.

Od nas ćete dobiti mnogo korisnih saveta za unapređenje vašeg sistema. Mi želimo da vam pomognemo da vaš sistem poboljšate. Želite li vi da budete bolji? Mi u EnPI Center verujemo da je najbolja alatka za otkrivanje mogućnosti za poboljšanje u samom sistemu upravljanja interni pregled.

Standard ISO 50001 poznajemo kao niko drugi. Ali još važnije je iskustvo koje nam je omogućilo da se upoznamo sa najboljim praksama na međunarodnom nivou.

Zbog toga je za EnPI Center ISO 50001 samo početak!