OBUKE

TRENINZI O SISTEMU ENERGETSKOG UPRAVLJANJA

Mi smo specijalisti za sisteme upravljanja energijom i ove treninge prilagođavamo potrebama naših klijenata. Od opšteg treninga do treninga fokusiranih na specifične oblasti u sistemu. Od početnih kurseva do specijalističkih obuka. Radimo obuke za kompanije koje su već sertifikovane sa ISO 50001, kompanije koje žele da budu sertifikovane ili kompanije za održavanje koje rade za sertifikovane kompanije i žele da znaju više.
Recite nam koji je vaš slučaj, a mi ćemo pripremiti prilagođenu obuku kako bi zadovoljili vaše potrebe.

OBUKA U ENERGETSKOJ METRICI

Ova obuka je fokusirana na definisanje poredbene linije (Base Line) sistema upravljanja energijom i uspostavljanje energetskih performansi u funkciji promenljivih koje utiču na potrošnju u različitim oblastima sistema. Metodologija je objašnjena kroz stvarne primere u industrijama i zgradama u različitim sektorima, pokazujući i rešavajući potencijalne prepreke koje se pojavljuju pri uspostavljanju adekvatne poredbene linije. Dodatne vežbe se izvode tokom treninga kako bi se osigurao vaš uspeh. Postanite ekspert u energetskoj metrici i iskoristite sve vaše podatke.

TEHNIČKE OBUKE OPTIMIZACIJE SISTEMA

Znamo da postoji ogroman potencijal za postizanje ušteda samo uz pomoć pravilne optimizacije postojećih sistema. Zašto biste pravili velike investicije kada možete ostvariti uštede uz niske troškove? Ovi kursevi vas uče kako da otkrijete mogućnosti za uštedu energije sa stvarnim primerima u instalacijama koje su kao vaše. Tako ćete moći da prilagodite i optimizujete svoje sisteme: klimatizaciju, hlađenje, grejanje, paru, komprimovani vazduh, osvetljenje, vodu, itd. Recite nam više o svojim objektima, procesima i problemima. Mi ćemo kroz posebno dizajnirane obuke pomoći da otkrijete kako da optimizujete različite sisteme.