Šta radimo?

Energetski menadžment

Skoro sve organizacije prate i upravljaju potrošnjom energije. Ali, da li je moguće to raditi efektivnije i da li je moguće unapređivati rezultate iz godine u godinu?
Otkrijte kako vam možemo pomoći u upravljanju tokovima energije, u otkrivanju mogućnosti za uštede kroz implementaciju sistema energetskog menadžmenta.

Više…

Energetski pregled

Energetski pregledi su postali obaveza za neke organizacije. U praksi EU mnogo je širi obuhvat obveznika energetskog pregleda. 
Način izvršavanja energetskih pregleda je takođe standardizovan. Naša glavna vrlina je da će  energetski pregled, koji mi vršimo biti usmeren na otkrivanje mera za poboljšanja bez ulaganja ili sa niskim novoom ulaganja sredstava.

Više..

Praćenje potrošnje, monitoring i verifikacija

Praćenje potrošnje energije u odnosu na modelovane prognoze na osnovu podataka iz prošlosti, osnova je za otkrivanje odstupanja i pronalaženje novih mogućnosti za uštede.
Implementacija mera za unapređenje treba da se završi verifikacijom ostvarenih ušteda. Mnogi naši klijenti postavljali su pitanje kako da verifikuju uštedu, kad nema dovoljno podataka. Mi vam i u tome možemo pomoći.

Više…

Obuke

Naučite kako da smanjite potrošnju energije u organizaciji i kako da sprovodite promene koje će vam obezbediti efikasniju budućnost.
Imamo razvijene programe obuke za sve nivoe zaposlenih u organizaciji, od top menadžmenta pa do radnika na proizvodnim linijama. 
Naše obuke su do sada izvođene širom sveta, od Španije, Moldavije, preko Srbije do Omana i Irana.

Više…