Standard ISO 50001:2018 – prvi deo

Deo 1/4 
Nakon što je prošle godine objavljena nova verzija standarda, svima koji imaju implementiran i sertifikovan standard sledi posao na tranziciji sa verzije standarda iz 2011. na novu verziju.

Trenutno je u ponudi veliki izbor obuka za tranziciju ovog standarda. Skoro sve konsultantske kuće, a i sertifikaciona tela krenula su u ovaj posao. Postavlja se pitanje da li Vam je potrebna ovakva obuka i kako odabrati dobru i korisnu u velikoj ponudi. U narednih nekoliko postova daćemo vam uputstva kako bi vaš odgovor na prethodno pitanje bio pravi i kako ne biste bespotrebno trošili ni vreme ni novac.

Naravno, polazimo od razlika između stare i nove verzije standarda. Na prvi pogled, velika razlika dolazi iz činjenice da je nova verzija usklađena sa HLS strukturom (koju imaju i drugi standardi menadžmenta, kao što su ISO 9001:2015, ISO 14001:2015…).

U tekstu će referenciranje na verziju standarda iz 2011. biti (staro), a na verziju iz 2018. (novo).

Krenimo od Energetske politike (po starom tačka 4.3; u novom 5.2).  Ovde nema velikih promena osim što je staro izdanje zahtevalo je da politika bude usklađena sa prirodom i obimom potrošnje energije u organizaciji. Novo izdanje traži da politika bude usklađena sa za svrhom organizacije.

Postoji izmena i u delu koji se odnosi na opšte i energetske ciljeve (staro 4.4.6; novo 6.2.2). Nova verzija traži da energetski ciljevi budu u vezi sa područjima značajne potrošnje energije (u daljem tekstu koristiću skraćenicu SEU – Significant Energy Use). Ciljevi treba da su u skladu sa politikom, da budu merljivi (ako je moguće), da uzimaju u obzir mogućnosti za unapređenja performansi, da ciljevi budu saopšteni i da li se ostvarenje ciljeva prati (monitoring).

Da li je svaki cilj obuhvaćen akcionim planom? Akcioni planovi (staro 4.4.6; novo 6.2.3), treba da budu ugrađeni u biznis procese organizacije i organizacija ovaj zahtev treba da uzme u obzir.

Uloge i odgovornosti (staro 4.2.2; novo 5.3): Predstavnik rukovodstva za EnMS (staro izdanje) ne mora više postojati. Naravno, nije zabranjeno da i dalje ova uloga postoji u sistemu. Novo izdanje zahteva da rukovodstvo imenuje tim za Energetski menadžment. Postoji i novo pitanje: Da li je sistem upravljanja adekvatno kontrolisan kako bi bio efektivan (samo sistem upravljanja, a ne aktivnosti uštede energije)?

Pokrenut sajt posvećen energetskom menadžmentu i uštedama energije

Pokrenuli smo sajt koji je posvećen implementaciji energetskog menadžmenta i ostvarenju ušteda energije. Želja nam je da kroz edukativne i zanimljive tekstove privučemo vašu pažnju i da vas na taj način pokrenemo ka uštedama, ka očuvanju našeg okruženja, ka odgovornijem odnosu prema društvu u celini, a posebno prema našoj deci koja treba da nastave život na ovoj planeti koju smo im ozbiljno ugrozili.

Nadamo se da će vas sve što budemo objavljivali zainteresovati. Pozivamo vas da nam šaljete komentare i predloge. Takođe vas pozivamo i da pitate, da iznosite probleme sa kojima se susrećete. Tu smo da probamo da pomognemo, da damo odgovore i da zajedno sa vama počenom da menjamo svet.