Nagradu Award of Excellence in Energy Management osvojio je AREEJ iz Omana

Konsultantski deo aktivnosti vodio je tim GEN Europe, a u okviru tima bio je angažovan i gospodin Vasić. Dve višednevne posete kompaniji u Omanu imale su cilj da se predstavnicima kompanije održe obuke i da se obilaskom pogona i sagledavanjem stanja, tj. energetskim pregledom sagledaju mogućnosti za unapređenja energetskih performansi.

Case Study koju je AREEJ predstavio CEM-u i za osvajanje prve nagrade možete pogledati na linku:

http://www.cleanenergyministerial.org/sites/default/files/2019-05/CEM_EM_CaseStudy_AVOD_Oman.pdf

Koncern Bambi je osvojio prestižnu naradu Energy Management Insight Award

Koncern Bambi se svrstao među svetske lidere u implementaciji energetskog menadžmenta, u skladu sa ISO 50001. Osvajanjem prestižne CEM (Clean Energy Ministerial) nagrade Energy Management Insight Award, Bambi je postao jedna od 28 organizacija iz celog sveta koje su nagrađene.

Nagrada je rezultat višegodišnjeg rada i truda Koncerna i posvećenosti njenog menadžmenta i energetskog tima. Uz našu podršku kroz obuke, konsultanstske i savetodavano mentorske usluge, Bambi je postigao zapažene rezultate, što je prepoznao i žiri sastavljen od dvadesetak stručnjaka iz različitih država koji imaju međunarodnu reputaciju o ovoj oblasti.

Verujemo da će ovaj uspeh biti vodilja i drugim organizacijama sa ovih prostora, da krenu putem uspeha, ostavrenja ušteda, održivog i odgovornog poslovanja.

Šta je Koncern Bambi uradio kroz implementaciju sistema Energstekog mendžmenta na putu do CEM Energy Management Insight Award?

Bambi je bio učesnik Pilot projekta koji je, uz podršku UNIDO, organizovan u Srbiji 2016 godine, a koji se odnosio na primenu UNIDO metodologije u implementaciji sistema energetskog menadžmenta. Značajan rezultat koji je kompanija Bambi postigla, uz svest da energetski menadžment predstavlja stvarnu dobrobit za kompaniju, doveo je da se aktivnosti na ovom polju nastave i u narednim godinama. Tokom 2018. godine kompanija Bambi je izvršila sertifikaciju sistema ISO 50001. Na nivou kompanije, ukupne uštede energije (električne i toplotne) iznosile su 4.51% u 2018. godini. U apsolutnom iznosu ukupne uštede su 2,236 MWh, odnosno 8050 GJ, dok smanjenje emisije CO2 iznosi preko 1,325 metričkih tona.

Na sledećem linku je Case Study kojim je Bambi predstavio svoje rezultate.

https://lnkd.in/g_qpdqX